Investor Relations

Hållbar el

Det är allvar nu. Klimatet kräver mer förnyelsebar energi och världen måste därför välja ny väg. Tillsammans med oss bidrar du till att öka den globala produktionen av hållbar el.

Rabbalshede Kraft har arbetat med vindkraft sedan 2008. Våra vindkraftverk gör våra kunders affär mer hållbar och uppskattad - dygnet runt, året om. Nu gör vi något åt klimatet.

100 %

el från fullständigt förnybar vindkraft.

Läs mer