Investor Relations

Produktion och försäljning

Medarbetarnas engagemang och kompetens gör våra vindkraftverk väldigt pålitliga. Med 98–99 procent produktionsbaserad tillgänglighet levererar vi el varje timme det blåser.

Har du frågor?

contact image

Lars Jacobsson

Drift- och Underhållschef

+46 (0) 70-600 05 53

Vi investerar löpande i nya moderna och effektiva vindkraftverk. Vid utgången av 2017 förvaltade vi vindkraft med en total elproduktion om 1 200 GWh, vilket motsvarar hushållselen för en halv miljon lägenheter. 

Merparten av den hållbara el som våra vindkraftverk producerar säljs på den nordiska elmarknaden Nord Pool, men vi erbjuder också långsiktiga elhandelskontrakt till företag och organisationer som vill kunna välja förnybar energi.

I oktober 2017 invigde vi, tillsammans med vår samarbetspartner Ardian Infrastructure Fund, Vindpark Lyrestad som ligger söder om Mariestad och som består av 22 moderna vindkraftverk. Lyrestad Vind AB har tecknat ett långsiktigt avtal med Google som köper all el som vindparken producerar. Vi är en av de leverantörer som gör att Google kan säga att de ökar utbudet av förnyelsebar energi.

Den erfarenhet som vi har av att bygga, utveckla och förvalta egna vindkraftverk, innebär att många andra vindkraftsentreprenörer har valt att anlita oss. Av vår totala elproduktion kommer mer än en tredjedel från vindkraftverk som vi förvaltar för andra företag.

Produktion (GWh)

Läs mer