Investor Relations

Vindparker

En investering i vindkraft är en investering som för med sig mindre risk och bättre möjlighet till god avkastning än många andra alternativ.

Redan idag ser vi att investmentbolag, försäkringsbolag och olika fonder finansierar en stor del av de investeringar i vindkraft som genomförs i Sverige. Också bland våra ägare är dessa grupper representerade – vilket för oss är en styrka som säkerställer att vi är en långsiktig partner.

Vi har många intressanta vindkraftsprojekt i vår portfölj. Tillsammans med de parker som redan är i drift, innebär detta ett verkligt attraktivt erbjudande för investerare. Våra projekt genomsyras av kvalitet då alla processer baseras på erfarenheter och etablerade kvalitetsledningssystem.

Objekten i vår projektportfölj är attraktiva tack vare att de ligger på bra vindlägen, att vi har avtal med markägare och att det finns upprättade tillstånd från länsstyrelsen.

Tekniska vindkraftsfrågor är ofta resurskrävande och för att lösa dem på ett effektivt sätt krävs såväl kunskap som erfarenhet. Vi har utvecklat industriella processer för verksamhetens alla led, från förprojektering till byggnation och drift av vindparker. Att vi både äger och förvaltar vindparker skiljer oss från andra i branschen och gör oss till en pålitlig och kreativ partner.

Läs mer