Investor Relations

Investor Relations

Aktieuppköpsprogram 2020

Treïs (tidigare Manor Investment S.A.) och TD Asset Management (tidigare Greystone Infrastructure Fund), de huvudsakliga aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (”Företaget”), är glada att kunna meddela att de har gett ABG Sundal Collier uppdraget som exklusiv aktiemäklare för ett aktieuppköpsprogram. 

Aktieägare i Rabbalshede Kraft som är intresserade av att avyttra hela eller delar av  sitt aktieinnehav rekommenderas att kontakta Thierry Danielsson på ABG Sundal Colliers Stockholm-kontor via kontaktuppgifterna nedan.

Handelsfönstret för programmet kommer att förbli öppet från 15 januari 2020 till 15 februari 2020. Eventuella frågor relaterade till detta erbjudande skall riktas till ABG Sundal Collier.