Investor Relations

Investor Relations

Emission 2019

En extra bolagsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ) har 2019-08-20 fattat beslut att bolagets aktiekapital ska öka med 104 070 615 kronor genom nyemission av 20 814 123 aktier av serie B i bolaget

Styrelsen för Rabbalshede Kraft har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av bolagets B-aktier. Prospektet har den 2019-08-21, godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt publicerats på bolagets hemsida. Se länk nedan. 

Tidplan för emissionen

Avstämningsdag 2019-08-27                              
Teckningstid 2019-08-29 - 2019-09-12       
Offentliggörande av preliminärt utfall 2019-09-19   

                       

Dokument

Tillägg prospekt 2019

Pressmeddelande Tilläggsprospekt 2019-08-30

Prospekt 2019

Pressmeddelande Offentliggörande av prospekt 2019-08-21

Pressmeddelande företrädesemission 2019-08-20