Investor Relations

Investor Relations

Största aktieägarna

Nyemissionen i december 2020 innefattade 28 459 759 B-aktier med kvotvärde 9,5 SEK/aktie vilket adderade befintligt aktiekapital med 270 367 711 SEK, nytt aktiekapital efter nyemissionen är (904 613 790 + 270 367 711) = 1 174 981 501 SEK

Nedan listar vi de 10 största aktieägarna per 2021-02-19

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Sweden HoldCo RK AB 692 500 181 207 832 86,87 86,15
NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND - 4 677 471 2,23 2,14
Jönsson, Bertil - 3 699 725 1,77 1,69
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget, SEB TRYGG LIV - 3 185 730 1,52 1,46
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE - 3 114 540 1,49 1,43
TIBIA KONSULT AB - 2 930 000 1,40 1,34
Thoren-Jönsson, Anna-Lisa 307 500 733 000 0,50 1,74
ELNE CONSULTING AB - 962 000 0,46 0,44
VIKEN VIND Handelsbolag - 300 000 0,14 0,14
VIND I VÄST AB - 282 474 0,13 0,13
Other shareholders (in total: 1023) - 7 289 745 3,49 3,31
SUMMA 1 000 000 208 382 517 100 100