Investor Relations

Investor Relations

Största aktieägarna

Aktieägarlistan per 2020-06-30. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes/sambo, syskon eller släkt i rakt upp- eller nedstigande led samt juridisk person där personen har ett bestämmande inflytande.

Antalet aktier i bolaget uppgår totalt till 180 922 758 st.

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Manor Investment S.A. 347 500 73 641 701 40,90 40,60
Sweden Holdco RK AB - 62 695 728 34,65 33,01
Ernst Rosén Invest AB inkl. familjen Rosén 345 000 16 029 882 9,05 10,26
Thorén Jönsson familjen 307 500 5 332 725 3,12 4,43
Nordea Investment Funds - 4 680 471 2,59 2,46
SEB Investment Management - 3 185 730 1,76 1,68
SEB Life International Assurance - 3 114 540 1,72 1,64
Tibia Konsult AB - 2 930 000 1,62 1,54
Trogen, Karl-Erling med familj och bolag
- 1 440 517 0,80 0,76
Manor Investment  - 652 500 0,36 0,34