Investor Relations

Investor Relations

Bolagstyrning

Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr företaget.