Investor Relations

Investor Relations

Kalender

10 februari 2021
Extra Bolagsstämma
09 mars 2021
Bokslutskommuniké 2020
07 april 2021
Årsredovisning 2020
28 april 2021
Årsstämma för verksamhetsåret 2020
19 maj 2021
Delårsrapport januari - mars 2021
19 augusti 2021
Delårsrapport april - juni 2021
18 november 2021
Delårsrapport juli - september 2021

Äldre händelser

25 april 2019
Bolagsstämma 2019
23 augusti 2018
Delårsrapport januari-juni 2018
22 november 2018
Delårsrapport januari-september 2018
28 februari 2019
Bokslutskommuniké för 2018
14 maj 2019
Delårsrapport januari-mars 2019
22 augusti 2019
Delårsrapport januari-juni 2019
21 november 2019
Delårsrapport januari-september 2019
27 februari 2020
Bokslutskommuniké för 2019
19 maj 2020
Delårsrapport januari-mars 2020
19 augusti 2020
Delårsrapport januari-juni 2020
19 november 2020
Delårsrapport januari-september 2020