Investor Relations

Investor Relations

Kalender

25 augusti 2022
Delårsrapport januari-juni 2022

Äldre händelser

09 mars 2021
Bokslutskommuniké 2020
07 april 2021
Årsredovisning 2020
28 april 2021
Årsstämma för verksamhetsåret 2020
19 maj 2021
Delårsrapport januari - mars 2021
19 augusti 2021
Delårsrapport april - juni 2021
18 november 2021
Delårsrapport juli - september 2021
09 mars 2022
Bokslutskommuniké 2021
07 april 2022
Årsredovisning 2021
28 april 2022
Årsstämma för verksamhetsåret 2021