Investor Relations

Investor Relations

Kalender

19 november 2020
Delårsrapport januari-september 2020

Äldre händelser

25 april 2019
Bolagsstämma 2019
23 augusti 2018
Delårsrapport januari-juni 2018
22 november 2018
Delårsrapport januari-september 2018
28 februari 2019
Bokslutskommuniké för 2018
14 maj 2019
Delårsrapport januari-mars 2019
22 augusti 2019
Delårsrapport januari-juni 2019
21 november 2019
Delårsrapport januari-september 2019
27 februari 2020
Bokslutskommuniké för 2019
19 maj 2020
Delårsrapport januari-mars 2020
19 augusti 2020
Delårsrapport januari-juni 2020