Investor Relations

Investor Relations

Kalender

Äldre händelser

25 april 2019
Bolagsstämma 2019
23 augusti 2018
Delårsrapport januari-juni 2018
22 november 2018
Delårsrapport januari-september 2018
28 februari 2019
Bokslutskommuniké för 2018
14 maj 2019
Delårsrapport januari-mars 2019
22 augusti 2019
Delårsrapport januari-juni 2019
21 november 2019
Delårsrapport januari-september 2019
27 februari 2020
Bokslutskommuniké för 2019
19 maj 2020
Delårsrapport januari-mars 2020
19 augusti 2020
Delårsrapport januari-juni 2020
19 november 2020
Delårsrapport januari-september 2020
10 februari 2021
Extra Bolagsstämma
09 mars 2021
Bokslutskommuniké 2020
07 april 2021
Årsredovisning 2020
28 april 2021
Årsstämma för verksamhetsåret 2020
19 maj 2021
Delårsrapport januari - mars 2021
19 augusti 2021
Delårsrapport april - juni 2021
18 november 2021
Delårsrapport juli - september 2021