Investor Relations

Investor Relations

Delårsrapport januari - mars 2019 Rabbalshede Kraft AB (publ)

- Nettoomsättningen uppgick mellan januari och mars till 78 861(60 277) tkr. 
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17 386(-273) tkr
- Periodens resultat uppgick till 5 565 (-10 694) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 47 231 (30 011) tkr
- Balansomslutningen uppgick till 2 320 527 (2 197 576) tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 


Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se


Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 22 maj 2019