Investor Relations

Karriär

På Rabbalshede Kraft formar vi morgondagens energi. Vi arbetar ständigt för att expandera vårt erbjudande inom förnybar energi, med ambitionen att hitta nya vägar framåt mot en hållbar omställning som ligger såväl människa som miljö till gagn. 

Vill du arbeta hos oss?

contact image

Katharina Strömseng

HR- och kommunikationschef

+46 (0) 72-526 57 22

Oavsett om du är tekniker, projektledare, controller, utvecklingschef eller vd, så är det vår gemensamma kraftsamling som gör att nya hållbara energikällor kan växa fram och leverera grön energi som efterfrågas av en värld i ständig förändring.

På Rabbalshede Kraft är samarbete, nytänkande och ansvarstagande viktiga hörnstenar som genomsyrar allt vi gör. Tillsammans vågar vi utmana gamla föreställningar och utveckla ny kunskap och nya arbetssätt för att aktivt hitta lösningar som för oss framåt.

Vi är ett snabbfotat bolag som bjuder in till engagemang i alla led. Har man en idé så är det kort beslutsväg till genomförande. Vi förväntar oss att alla våra medarbetare deltar och bidrar till vår gemensamma utveckling.

Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor som brinner för förnybar energi och en hållbar utveckling. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt!

Vi är 32 medarbetare som sitter på kontor i Rabbalshede, Göteborg och Stockholm.