Investor Relations

Våra huvudägare

Våra tre största ägare är industriföretaget Manor Group, den kanadensiska kapitalförvaltaren Greystone Infrastructure och fastighetsbolaget Ernst Rosén.

Tillsammans äger dessa 76 procent av Rabbalshede Kraft – och deras långsiktiga intresse för förnybar energi i Norden ger oss möjlighet att agera långsiktigt.

Varför investerade Ernst Rosén i Rabbalshede Kraft?
Annika Ahl Åkesson är CFO på Ernst Rosén, som gick in i Rabbalshede Kraft redan 2007.
- Ernst Roséns investering grundade sig på ett intresse för utvecklingen av alternativa energikällor för en minskad miljöpåverkan och en stark tro på Rabbalshede Kraft AB:s möjligheter som aktör på vindkraftsmarknaden. Via ägandet kan man även konstatera att Ernst Roséns andel i Rabbalshede Kraft gott och väl motsvarar behovet av hushållsel i Ernst Roséns fastighetsbestånd.

Hur viktigt är hållbarhetsfrågor i Greystones investeringsbeslutsprocess?
Jeff Mouland är Head of infrastructure på Greystone, som sedan februari 2017 är vår näst största ägare.
- Greystone har undertecknat FN:s principer för hållbara investeringar. Införandet av principerna i vår investeringsstrategi är av stor vikt för att uppnå stabil och långsiktig avkastning för investerare samtidigt som en stark hållbarhetsprofil upprätthålls. Vi stöder det skandinaviska fokuset mot ökat beroende av förnybara energikällor och tror på många sätt att regionen ligger i framkant av denna alltmer globala trend. Vi är glada över att vara en del av den resan tillsammans med Rabbalshede Kraft.

Vilka investeringar har Manor Group utöver Rabbalshede Kraft?
Frederic de Stexhe representerar Manor Group, som är vår största ägare.
- Manor har en global verksamhet med en energiportfölj i Europa som består av Atalantes Energies med 90 MW vindkraftverk i Frankrike och CycleEnergy med 9 MW elektrisk och 23 MW termisk energi från biomassa i Österrike. Alla våra energibolag skapar värde genom utveckling, aktivt ägande och drift. Förutom förnybar energi är Manor ledande aktieägare i Agrinos och Ecoalf. Agrinos är världsledande inom biologiska gödningsmedel och biostimulanter som erbjuder ett hållbart alternativ till kemiskt jordbruk.

Manor Group
Greystone
Ernst Rosén

Manor Group är en familjeägd långsiktig investerare med fokus på effektivisering av naturresurser. Manors uppdrag är att investera i företag, team och personer som är drivkrafterna bakom förändringen för en mer hållbar användning av dessa resurser.

manor group logo

manor-group.com

;

Greystone grundades 1988 och är en privatägd kanadensisk institutionell kapitalförvaltare, med 33,6 miljarder dollar i förvaltat kapital (per den 31 december 2017). Greystone Infrastructure Fund (Global Master) LP ("Greystone Infrastructure Fund") investerar globalt i medelstora företag med attraktiv riskjusterad avkastning.

Greystone logo

greystone.ca

;

Ernst Rosén är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborgsregionen. Bolaget grundades 1952 av byggmästaren Ernst Rosén och idag är fjärde generationen verksam i bolaget och bygger för framtiden.

Ernst Rosen logo

ernstrosen.se

;