Investor Relations

Våra huvudägare

I januari 2021 blev TD Greystone Infrastructure Fund majoritetsägare i Rabbalshede Kraft, då Treïs och Ernst Rosén sålde sina ägarandelar till bolaget. TD Greystone Infrastructure Funds ägarandel steg därmed till 87 procent.

Med TD Greystone Infrastructure Fund som majoritetsägare kan vi fortsätta växa med en långsiktig ägarstruktur och en tydlig vision; att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer forma morgondagens hållbara och förnybara energi. 

Läs mer om vår aktie och våra 10 största aktieägare här

TD Asset Management

TD Asset Management (TDAM) är en ledande kanadensisk institutionell kapitalförvaltare. TDAM har kontor i Toronto, New York, Montreal, Regina, Winnipeg och Hong Kong. TD Greystone Infrastructure Fund (TD GIF) är en öppen fond som investerar globalt i medelstora företag med attraktiv riskjusterad avkastning. TD GIF är en del av plattformen för alternativa investeringar på 30 miljarder dollar som hanteras av TDAM. TD GIFs innehav i Rabbalshede Kraft ägs via det svenska dotterbolaget Sweden Holdco RK AB.

tdassetmanagement.com

;