Investor Relations

VD har ordet

I över 10 år har Rabbalshede Kraft bidragit till att öka den globala produktionen av hållbar el. Våra vindkraftverk förser miljömedvetna företag med förnybar el året om. 2018 har varit ett fantastiskt år med ett positivt resultat på sista raden. Arbetet med att stärka koncernen har framskridit enligt plan och trots att vi bedriver långsiktiga projekt så har vi redan lyckats skapa resultat.

 

Väsentliga händelser 2018

• Vår förvaltning av externa verk har växt med 30 procent.
• Vi har ökat antalet egna vindkraftverk med 10 procent vilket har medfört en produktionsökning om sju procent.
• Vi har förvärvat tre projekt externt samt lyckats väl med utvecklingen av egna projekt.
• Vi har sålt vindkraftsprojektet ”Åndberg”.

Vår omsättning har ökat från 257 MSEK till 331 MSEK. Rörelseresultatet har ökat från 3 MSEK till 75 MSEK. Resultat före skatt har ökat från -100 MSEK till 33 MSEK och periodens resultat har ökat från -100 MSEK till 19 MSEK.

Vi har utökat våra samarbeten under året. Samarbeten har ingåtts med fokus på optimering av driften av egna och kunders vindkraftverk, såväl produktionsmässigt som ekonomiskt. Vi har även ingått samarbeten med externa parter i samtliga affärsområden som säkerställer vidare expansion och tillväxt. Vi fokuserar vidare på tekniska och innovativa lösningar där vi tillsammans med våra partners kan utveckla verksamheten.

Det interna förändringsarbetet fortsätter också. Vi har utvecklat en ny kommunikationsstrategi samt lanserat en uppdaterad hemsida. Våra interna processer har också förbättrats och är nu mer kund- och marknadsorienterade. Ett projekt har inletts för att byta nuvarande ekonomisystem till ett affärssystem.
Vi utvecklar även målstyrningen inom organisationen samt bygger en god laganda. Kontoret i Göteborg har flyttats till en ny adress inom staden och samtidigt har vi förnyat kontoret i Rabbalshede.

Från den första april välkomnar vi Peter Wesslau som ny VD på företaget. 

Läs mer