Investor Relations

Vision, affärsidé och mål

Vision

Rabbalshede Kraft skall vara Nordens ledande oberoende utvecklare och operatör av förnybar energi år 2025.

Affärsidé och mål

Rabbalshede Kraft ska medverka och leda omställningen till mer hållbart energisystem
Det gör vi genom att:

  • Äga och driva en egen plattform av vindkraftsparker.
  • Driftsätta nya vindkraftsparker med marknadens bästa teknik och produktion.
  • Utvärdera nya möjligheter inom förnybar energi.

Läs mer