Investor Relations

Vision, affärsidé och mission

Vision

Vi formar morgondagens energi

Affärsidé 

Rabbalshede Kraft ska medverka och leda omställningen till ett mer hållbart energisystem

Vår mission förklarar hur vi gör det

Genom att utveckla och äga förnybara energilösningar, vi samverkar lokalt och inspirerar globalt

Läs mer