Investor Relations

Pressmeddelande

Produktionen för april 2019 uppgick till 54,2 GWh

Totalt producerade bolagets vindparker 54,2 GWh elenergi under april månad, varav 37,0 GWh kom från egna och 17,2 GWh från samägda parker.

Produktionen har varit 9,3 procent lägre under april än förväntat på grund av svagare vindar än normal för perioden och en serviceperiod. Tillgängligheten har legat på över 98 procent. Ackumulerad elenergi för perioden januari-april har varit 3,2 procent lägre än förväntat. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Publicerad: 15 maj 2019