Investor Relations

Tjänster

Vi har mer än 200 års erfarenhet av vindkraft. Trots att branschen är relativt ung har vi en unik position på marknaden som helhetsleverantör, med lång erfarenhet inom alla delområden.

Vi var ett av de första bolagen att storskaligt projektera, bygga samt driva vindkraftsprojekt. Idag erbjuder vi attraktiva samarbeten där vi kan hjälpa dig oavsett om du redan äger och driver produktionsanläggningar eller om du är intresserad av att investera i framtiden elproduktion.

Vi har en passion och starkt driv att förbättra världen. Vi vill att våra barn och barnbarn skall kunna leva moderna liv med minimal miljöpåverkan.

200

års erfarenhet av vindkraftsutveckling.

Läs mer