Investor Relations

Elhandelsavtal

Den el vi producerar säljs via Nord Pool, men vi har också en möjlighet att teckna långsiktiga elhandelsavtal direkt med företag och organisationer som vill kunna visa att valet har betydelse.

Har du frågor?

contact image

Anders Olsson

Ekonomichef

+46 (0) 70-619 61 53

Ett långsiktigt elhandelsavtal innebär att ett vi förbinder oss att leverera hållbar el från en viss vindpark. Ett sådant avtal har vi till exempel tecknat med Google, som köper el motsvarande produktionen i Vindparken Lyrestad utanför Mariestad.

En sådan här överenskommelse innebär en möjlighet för er att stärka bolagets miljöprofil och därmed framtidssäkra varumärket.

Enligt en rapport som Kairos Future tog fram för Jämtkraft har konsumenternas förväntningar och krav förändrats. Hållbarhet har gått från att handla om vad som står i lagen, till att handla om värderingar – vad konsumenten tycker och känner. Två tredjedelar av konsumenterna tycker att det är viktigt att energi produceras på ett miljövänligt sätt.

Ett långsiktigt elhandelsavtal är ett smidigt sätt att försäkra dig om hållbar elenergi till ett fast och attraktivt pris – samtidigt som du kan visa upp exakt varifrån elen kommer.

Miljömedvetenheten är en megatrend.