Investor Relations

Förvaltning

Mer än en tredjedel av vår elproduktion kommer från vindkraftsverk som vi förvaltar på uppdrag av andra vindkraftsägare. Vårt fokus ligger på att leverera högsta tänkbara produktion till lägsta möjliga livscykelkostnad.

Har du frågor?

contact image

Lars Jacobsson

Drift- och Underhållschef

+46 (0) 70-600 05 53

Vi förvaltar vindkraftverk från många olika tillverkare, och våra tekniker följer löpande med i teknikutvecklingen. Det är en orsak till att vår produktionsbaserade tillgänglighet uppgår till 98–99 procent för såväl våra egna vindkraftverk som för dem vi förvaltar.

Hos oss får ni en personlig kontakt för alla frågor som rör ert vindkraftsägande. Vår helhetslösning för tekniska och ekonomiska förvaltningstjänster gör att ni stärker er kontroll över er investering i förnybar energi, utan att ni behöver bygga upp och behålla en egen organisation. Vår lösning är kostnadseffektiv tack vare stordriftsfördelar och vår gemensamma förhandlingsstyrka.

Vi kan inte göra något åt brist på vind. Men när det väl blåser, då ser vi till att vindkraftverken levererar.

 

Teknisk förvaltning
Ekonomisk förvaltning

Att maximera produktionsvärdet på vindkraftsinvesteringarna handlar om två saker: att se till att produktionsvärdet är så högt det går samt att se till att produktionen går så bra som möjligt.

För att alltid ha en god tillgänglighet krävs att anläggningen är i toppskick. Det gör att vi genomför planerad service när elpris och produktion är låg.

Med vår tjänst Teknisk förvaltning håller vårt serviceteam er anläggning i toppskick. Våra servicemedarbetare har alla lång erfarenhet och specialistkompetenser som står till er tjänst.

”Enligt de standarder som Global Wind Organisations har definierat, har våra vindkraftstekniker den högsta utbildningsnivån.”
Fredrik Bernhardsson, teknisk förvaltare

Att jobba som vindtekniker hos oss är omväxlande och ansvarsfullt, vilket gör att vi har medarbetare som är långsiktigt lojala och som kan erbjuda en personligt engagerad service. För var och en av de stora vindkraftstillverkarna, har vi två anställda med specialistkompetens.

Drift och förvaltning utförs genom processer som är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi garanterar en säker arbetsmiljö och säkerställer att verksamheten följer miljöbalken.

Erbjudande


Drift och underhåll

 • Aktiv produktions- och driftuppföljning
 • Produktionsoptimering
 • Månads- och årsrapporter som omfattar produktion, tillgänglighet och orsaker till driftavbrott samt kontinuerlig rapportering vid större händelser
 • Förhandla och kontrollera garanti, tillgänglighet, försäkringsärenden
 • Planera och rapportera till balansansvarig
 • Enklare felavhjälpning och renovering av reservdelar


Arbetsmiljö och säkerhet

 • Upprättandet av arbetsmiljöplan och årliga miljörapporter
 • Årlig tillsyn avseende arbetsmiljön och säkerhet
 • Tillse att eldriftsansvar och elanläggningsansvar åtföljs


Anläggningsförvaltning

 • Granskning och övervakning att leverantörer utför sina tjänster enligt avtal
 • Rådgivning vid avtalsförhandling


Kommunikation

 • Löpande kommunikation med nätägare, serviceleverantörer, markägare och myndigheter


Läs mer om ISO-certifikaten

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

;

Ni får kontroll över er investering utan att bygga upp en egen organisation - vårt kompetenta team hjälper dig med ekonomisk förvaltning så du kan fortsätta utveckla din affär.

Vi har stor förståelse för samspelet mellan teknik och ekonomi vilket gör oss till din trygga partner. Vår branschkunskap leder till lägre kostnader. Vi sätter er som kund i fokus och har förmåga att anpassa lösningen efter era specifika önskemål.

Erbjudande


Redovisning

 • Beredning av årsbudget och likviditetsplanering
 • Löpande hantering av fakturor
 • Momsredovisning
 • Administration av kontraktshantering
 • Hantera elcertifikat och ursprungsgarantier (GoO)


Rapportering

 • Myndighetsadministration som rör skatt och olika typer av statistik
 • Skatte- samt lånerapporter
 • Årsavstämning och styrelserapportering
 • Upprättande av förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning och revisioner
 • Hantering av nyckeltal
 • Standardrapporter


Styrning

 • Kostnadseffektivitetsstyrning


Risksäkring

 • Rådgivning inom energirelaterad risksäkring
 • Rådgivning inom finansiell risksäkring
;

Läs mer